Close Sign Up NOW Close Close
Thailand
QUICK SEARCH
AREA
SIZE (SQ.M.)
PRICE (MB.)
BEDROOM
OPTIONAL
Minimum Lease Term
FACILITIES
WITHIN WALKING DISTACE
   
ROUNDUP
Roundup    News    การบริหารจัดการที่ดี เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้อาคาร

การบริหารจัดการที่ดี เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้อาคาร

จากการศึกษาดังกล่าวของเจแอลแอล พบว่า อาคารสำนักงานที่ได้รับการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีผลประกอบการและความสามารถในการแข่งขันสูงกว่า ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างอาคารที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วยอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคคอมเพล็กซ์ อาคารสาทรสแควร์ อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ และอาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี มีพื้นที่เหลือเช่าเฉลี่ยรวมกันเพียง 2.9% ในขณะที่อาคารเกรดเอในย่านศูนย์กลางธุรกิจ มีพื้นที่เหลือเช่าเฉลี่ยรวมกัน 9% นอกจากนี้ อาคารสำนักงานเกรดเอที่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี ยังมีค่าเช่าโดยเฉลี่ยสูงกว่าอาคารเกรดเอในย่านเดียวกันระหว่าง 10%-30%

 

ในการศึกษาดังกล่าว เจแอลแอลยังได้วิเคราะห์การปรับขึ้นของราคาคอนโดมิเนียมระดับหรูที่มีอายุระหว่าง 5-7 ปีในสี่ทำเล ได้แก่ ชิดลม พร้อมพงษ์ ทองหล่อ และเอกมัย โดยพิจารณาราคาขายเฉลี่ย ณ วันที่การก่อสร้างแล้วเสร็จกับราคาที่มีการขายต่อในช่วงกลางปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกันระหว่างคอนโดมิเนียมระดับเดียวกันที่ตั้งอยู่ในย่านเดียวกัน และมีคุณภาพการออกแบบ-ก่อสร้างใกล้เคียงกัน แต่ต่างกันที่คุณภาพของการบริหารจัดการอาคารที่ได้รับตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จ

 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า คอนโดมิเนียมหรูในสี่ทำเลดังกล่าวที่ขาดการบริหารจัดการอาคารที่ดี มีราคาปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.1%-3.9%ต่อปี ในขณะที่อาคารที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีราคาปรับเพิ่มเฉลี่ย 4.2%-8.5% ต่อปี ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์รายทำเล พบว่า อาคารที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีราคาปรับขึ้นเร็วกว่าถึง 2 เท่าในย่านชิดลม, 7 เท่าในย่านพร้อมพงษ์, 3.5 เท่าในย่านทองหล่อ และเกือบ 2 เท่าในย่านเอกมัย

 

นายเด็กซ์เตอร์ นอร์วิลล์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการอาคาร เจแอลแอลกล่าวว่า "แม้จะเห็นได้อย่างค่อนข้างชัดเจนว่า คุณภาพการบริหารอาคารมีผลอย่างมากต่อมูลค่าของของโดมิเนียม แต่พบว่า คอนโดมิเนียมหลายๆ โครงการ รวมไปจนถึงอาคารสำนักงานที่มีเจ้าของร่วมหลายราย (office condominiums) มักประสบปัญหาด้านเงินทุนสำหรับใช้จ่ายในเรื่องการบริหารจัดการอาคารให้มีมาตรฐานสูง เนื่องจากมีการตั้งค่าบริหารพื้นที่ส่วนกลางไว้ต่ำกว่าที่ควรตั้งแต่ต้น การปรับขึ้นทำได้ยากเพราะต้องการได้รับการเห็นชอบจากเจ้าของร่วมหลายราย ทั้งนี้ โดยทั่วไป ค่าบริหารพื้นที่ส่วนกลางที่เหมาะสมสำหรับคอนโดระดับกลางค่อนไปทางระดับบนจะอยู่ระหว่าง 50-60 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนคอนโดไฮเอ็นด์จะอยู่ระหว่าง 60-70 บาทต่อบาทต่อตารางเมตรต่อเดือนหรือสูงกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่จัดสรรให้มีในอาคารนั้นๆ"

 

"การบริหารจัดการอาคารมีความซับซ้อนมากกว่าการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในบริเวณอาคาร ทั้งนี้ การบริหารจัดการที่ไม่มีคุณภาพสามารถส่งผลเสียได้ค่อนข้างมากต่อความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าของอาคาร ไม่ว่าอาคารนั้นๆ จะมีการออกแบบและก่อสร้างมาเป็นอย่างดีก็ตาม" นายเด็กซ์เตอร์สรุป

 

ดาวน์โหลดรูปเด็กซ์เตอร์ นอร์วิลล์ http://www.jll.co.th/thailand/PublishingImages/People/Dexter%20Norville%20JLL.jpg

 

เกี่ยวกับเจแอลแอล

เจแอลแอลเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของโลก มีสำนักงานสาขากว่า 280 แห่งทั่วโลก

สำหรับในประเทศไทย เจแอลแอลเริ่มดำเนินธุรกิจมานับตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันเป็นบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุดในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ด้วยพนักงานมากกว่า 1,600 คน และมีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการคิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ เจแอลแอลยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมอันดับหนึ่งของประเทศไทยติดต่อกันหกปีซ้อน ในการสำรวจความคิดเห็นของคนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2559 โดยนิตยสารยูโรมันนี (Euromoney Real Estate Survey 2016)