ADVANCE SEARCH
SEARCH BY MAP    
AREA
SIZE (SQ.M.)
PRICE (MB.)
BEDROOM
OPTIONAL
Completed
Fully Furnished
Off-Plan
Partly Furnished
Unfurnished
Ready to move in
Car Park
Garden view
Pool view
City view
Sea view
Greenery/Mountain view
Underconstrution
Foreign Freehold
Thai Freehold
Leasehold
Company name
Lake/ lagoon view
Chanote
Beachfront
Private Jacuzzi
Private BBQ area
Private Rooftop terrace
Private Sauna room
Oceanfront location
Private elevator
Hillside Location
Private car park
Under construction
Sound System
Flat location
Staff rooms
Massage room
Theatre room
Private car park (2 cars)
Private Pool
Gently slope site
Marina View
FACILITIES
WITHIN WALKING DISTACE
ROUNDUP
Roundup    News    JLL แนะแนวทางป้องกันการปล่อยเช่าคอนโดชั่วคราวผิดกฎหมาย

JLL แนะแนวทางป้องกันการปล่อยเช่าคอนโดชั่วคราวผิดกฎหมาย

การปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมระยะสั้นกลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากที่ศาลจังหวัดหัวหินมีคำพิพากษาให้เจ้าของห้องชุดในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ปล่อยเช่ารายวันและรายสัปดาห์ ทำผิด พ.ร.บ. โรงแรม คำถามที่เกิดตามมาคือ เหตุใดการปล่อยเช่าคอนโดระยะสั้นจึงต้องเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย บริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอลแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ พร้อมแนะแนวปฏิบัติสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด

 

ตามพ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 "โรงแรม" หมายถึงสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน โดยผู้ที่จะสามารถประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และดังนั้น โดยความหมายนี้ ผู้ที่นำคอนโดพักอาศัยมาปล่อยเช่าชั่วคราวเช่นเดียวกับโรงแรม โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจึงถือเป็นผู้ที่กระทำความผิดทางกฎหมาย

 

นอกจากนี้ กฎหมายยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของสถานที่ที่จะให้บริการเป็นโรงแรมได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ และสิ่งอำนวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม ในขณะที่คอนโดมิเนียมพักอาศัยหลายๆ อาคารอาจมีคุณสมบัติปลีกย่อยไม่ครบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด

 

นายเด็กซ์เตอร์ นอร์วิลล์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบริหารอาคาร เจแอลแอล กล่าวว่า "กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้มีผลบังคับใช้มานานแล้ว แต่การลงโทษผู้กระทำผิดไม่ได้รับการรายงานต่อสาธารณะมากนัก จนกระทั่งมีกรณีของคำสั่งศาลตัดสินเกี่ยวกับการปล่อยเช่าคอนโดชั่วคราวที่หัวหินดังกล่าว ซึ่งทำให้เจ้าของและนิติบุคคลอาคารชุดคอนโดมิเนียมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม มีความตื่นตัวมากขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

 

เพื่อเตือนไม่ให้เจ้าของร่วมกระทำผิดตาม พ.ร.บ. โรงแรมด้วยการนำคอนโดมิเนียมของตนออกมาปล่อยเช่าชั่วคราว คณะกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดของคอนโดมิเนียมหลายอาคาร ได้มีการนำมาตรการต่างๆ มาใช้ นับตั้งแต่การติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของรวมในอาคารได้รับทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกจดหมายเตือนไปยังเจ้าของร่วมที่มีการปล่อยเช่าคอนโดชั่วคราว ไปจนถึงการติดป้ายประกาศ 'This is not a hotel' (ที่นี่ไม่ใช่โรงแรม) ไว้ที่บริเวณล็อบบี้หรือรีเซ็ปต์ชั่น นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ของอาคารชุดให้ครอบคลุมรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการปล่อยเช่าห้องชุด

 

สำหรับกรณีที่อาคารชุดพักอาศัยที่จะปล่อยเช่าชั่วคราวได้  จะต้องมีการขอใบอนุญาตประกอบการโรงแรม

นายเด็กซ์กล่าวว่า "การขอใบอนุญาตประกอบการโรงแรมให้อาคารคอนโดมิเนียมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมักมีความเป็นไปได้ยาก เนื่องจากอาคารชุดพักอาศัยส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบก่อสร้างให้มีคุณลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการใช้อาคารเป็นโรงแรมตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ ยังมีความซับซ้อนในเรื่องความเห็นชอบของเจ้าของร่วมซึ่งอาจไม่ทั้งหมดที่ยินดีต้อนรับผู้เช่าชั่วคราวให้เข้ามาร่วมใช้พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง ตลอดไปจนถึงความยุ่งยากเกี่ยวกับข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก อาทิ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองที่กำหนดให้เจ้าของที่พักต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัยในเคหสถาน ซึ่งยังคงมีข้อสงสัยในทางปฏิบัติว่า ผู้ให้เช่าจะแจ้งหรือไม่ หากไม่แจ้ง ทางการจะตรวจสอบได้อย่างไร"

 

"อย่างไรก็ดี คณะกรรมการหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่จะสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับเจ้าของร่วมที่ทำความผิดตาม พ.ร.บ. โรงแรมได้ ดังนั้น จึงควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอื่นๆ รวมถึงการดำเนินการที่เหมาะสมในกรณีพบเจ้าของคอนโดมีการกระทำความผิด" นายเด็กซ์เตอร์กล่าว

BANGKOK
KHAO YAI
PHUKET